23 Ağustos 2017

Gençler İşini Konuşuyor Projesi

 

PROJE UYGULAYICILARI
Eğitim ve Kalkındırma Akademisi
PROJE HEDEF GRUBU
Türkiyenin 7 Bölgesinde uygulanan proje kapsamında  Üniversite Öğrencileri, İşsiz Gençler, Öğrenci Kulüpleri Temsilcileri ve Karar Vericiler hedef grup olarak belirlenmiştir.
PROJE ÖZETİ
7 bölgemizdeki farklı gençlik yapıları ile birlikte yürüttüğümüz çok ortaklı projemiz, yerelin dinamiklerini içeren, genç işsizliğinin alt sorunları, nedenlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyan ulusal ölçekte bir çalışma olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda projemiz hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak 3 temel eylemden oluşmaktadır. Mesleki Akran Rehberlik Eğitimi; İşsizliğin temel nedenleri arasında yer alan yanlış meslek seçimi ile farkındalık çalışmasıdır. 7 bölgeden seçilen gençler eğitilerek yerellerindeki lise öğrencilerine bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamışlardır. Türkiye’deki genç işsizliğinin alt nedenlerinin tartışıldığı 7 bölgemizde düzenlenerek her bölgeye özgü farklı temalarda, bölgelere ait kentlerden gençlerin katıldığı çalıştaylar ile genç işsizlik sorununun neden çözüm ilişkisi aranmıştır. Yapılan bu çalışmaları daha kapsamlı hale getirmek ve politika belgesi olarak meclise sunabilmek amacıyla Türkiye’nin 81 ilinden gelen genç katılımcılar ile “Ulusal Genç İşsizliği Zirvesi” düzenlenmiş ve burada gençler ile karar alıcılar bir arada çalışarak politika belgesi oluşturmuşlardır.