23 Ağustos 2017

Geleceğe Güvenle Bakıyorum Projesi

sss

PROJE UYGULAYICILARI
Eğitim ve Kalkındırma Akademisi & Adana İşkadınları Derneği
PROJE HEDEF GRUBU
Üniversiteden yeni mezun olmuş Akdeniz ve Güneydoğu Anadıolu bölgesinde yaşayan 500 genç kadın projemizin hedef grubunu oluşturmaktadır.
PROJE ÖZETİ
İşsizlik yer kürenin en büyük ekonomik ve toplumsal ortak sorunlarından biriyken, bu problemden en çok etkilenen kesim gençlerdir. Bir çok dünya ülkesinde genç işsizlik oranları, toplam işsizlik oranlarının üzerinde seyretmektedir. Son verilere (2014) bakılacak olunursa, Türkiye % 9,1 oranı ile dünyada işsizlik oranı en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Genç işsizliği oranı ise % 16 olup genel işsizlik oranının neredeyse iki katına ulaşmıştır. Genç işsizliği, hem gençlerin tüm hayatını etkileyen sosyal sorunlara, hem de ülkelerin geleceği açısından telafisi mümkün olmayan beşeri sermaye kaybına neden olmaktadır. Okul hayatının özellikle son yıllarında üniversite öğrencilerinde, en büyük kaygı kaynağı gelecek endişesi ve bununla bağlantılı olarak “işsizlik kaygısı” baş göstermeye başlamaktadır. Özellikle gençler ve üniversite mezunları arasında işsizliğin yaygın olması bu kaygı düzeyinin daha da artmasına neden olabilmektedir. Üniversite sayılarının hızla çoğalması, mezun sayılarının hızla artması, işe giriş önceliği konusunda binlerce gençle rekabet edebilecek düzeyde kendilerini yetiştirmenin öneminin giderek kavranması, her ülkede baş gösteren işsizlik sorununun varlığı gençlerin işsizlik kaygılarının daha da fazlasıyla ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ülkemizde genç işsizlik sorununun nedenleri arasında; gençlerin kariyer hedeflerini belirlemede yardımcı olarak erişebilecekleri rehber ve kaynak eksikliği, vasıf uyuşmazlığı, ücret beklentileri, gençlere yönelik istihdam politikalarının yetersizliği, gençlerin ilk kez iş aramalarında tecrübesiz oluşları, genç nüfusun yoğunluğu ve benzeri nedenler sayılabilir. Projemiz bu veriler ışığı altında oluşturulmuş olup, üniversite öğrencilerinin gelecekle ilgili endişelerinin ve kararsızlıklarının ortaya konulmasının sağlanması ve karar alma mekanizmalarına sunmak üzere genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik stratejik bir politika belgesinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini baz alan projemiz ile diğer bölgelere ve genç işsizliği temasında gerçekleştirilecek diğer çalışmalara ışık tutması da amaçlanmaktadır. 306 gencin katılım göstereceği projemizde “Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Gençliğin İstihdamı Final Raporu” yayınlanıp karar uygulayıcılara sunulmuş olacaktır.